Harstadtekker1 holder en trygg hånd over kulturlivet i Harstad

Når høstværet og regnet setter inn for fullt, kan harstadværingene trygt kose seg med kulturelt påfyll i Harstad kulturhus.

– I mai startet vi jobben med å etterisolere og tekke taket på kulturhuset. Totalt er det fire tak det er snakk om og i løpet av senhøsten vil hele jobben være ferdigstilt, forteller Håvard Kildal, daglig leder i Harstadtekker1.

Nytt og energieffektivt tak

Taktekkingen på kulturhuset var gammel og det var behov fort å byttes. Det skulle i utgangspunktet byttes i fjor, men prosjektet ble utvidet og derfor forskjøvet oppstart til i år.

– Det ble oppdaget lekkasjer på taket i fjor. Vi gjorde kontroll av taket og gjennomførte nødvendige nødreparasjoner. Dermed var vi trygge på at taket var tett til vi startet opp nå i mai, forteller Håvard.

Taket på kulturhuset er av PVC/gummiblanding og har en holdbarhet på 25-30 år. Men vær og vind kan påvirke levetiden, og derfor er det viktig å kontrollere taket.

– Totalt skal vi rive, etterisolere og legge nytt tak på rundt 2.000 kvadratmeter. Det meste av parapetbeslagene, som ligger langs kanten på taket, er i så god stand at vi kan gjenbruke dem. Når jobben er gjort vil kulturhuset ha tett tak. Etterisoleringen sørger også for at kulturhuset kan drifte mer energieffektivt, forklarer Håvard.

Tar jevnlig prøver

I begynnelsen av mai startet Harstadtekker1 med riggingen i tilknytning til prosjektet. Ved hjelp av en kran ble fire lastebillass med utstyr og materialer løftet opp på taket. Ole Bygdnes er en av tekkerne som i sommer har hatt kulturhustaket som sin arbeidsplass.

– Vi legger taket bane for bane. En bane er ca. en meter bred og vi bruker verktøy som gjør at skjøtene sveises sammen og blir veldig sterk. For hver 200 kvadratmeter tak tar vi sveiseprøve. Da skjærer vi hull i sveisen, og kontrollerer at sveisen holder kravene før vi tetter hullene igjen, sier han.

På tak som kulturhustaket er det ofte plassert tekniske installasjoner, brannluker og sluker som tekkerne må jobbe rundt og som er ekstra arbeidskrevende.

Full kontroll på prosjektet

Knut Bjørklund i Besiktas er byggeleder på prosjektet og er svært fornøyd med samarbeidet med Harstadtekker1. Taket var i dårlig forfatning og det var viktig å få ferdigstilt nytt tak i år.

– Vi opplever at Harstadtekker1 har dette som et høyt prioritert prosjekt. De leverer som de skal – både på tid, kvalitet og pris, sier Bjørklund.

Han forteller at kulturhuset skulle driftes som normalt mens taket byttes. Det krever også at Harstadtekker1 planlegger jobben slik at de kan ta pauser når kulturhuset skulle brukes. Eksempelvis når Festspillene ble avviklet i juni.

– Vi opplever at de er flinke fagfolk med et stort fokus på HMS. Når vi har støtt på utfordringer i prosjektet, er de raske med å finne gode løsninger. De har god oppfølging på prosjektet og det er enkelt å holde en god dialog med dem.

Både Knut Bjørklund og Håvard Kildal var med på byggingen av kulturhuset tilbake på tidlig 90-tallet. At begge to er med på prosjektet nå, synes han er ekstra artig.

– Men det beste er at vi har lokale, proffe fagfolk som kan håndtere en så stor jobb som dette. I det lange løp betyr det at vi kan bidra til at kompetansen utvikles og forblir i vår region. Som andre igjen kan ha god nytte av på sine prosjekter, avslutter Bjørklund.