Våtroms- og radonmembran

Hvorfor trenger du membran?

Vi i Harstadtekker1 har kompetanse og utdanning for å legge tette og godkjente membraner. Enten du trenger en membran på våtrom etter terrasser eller du trenger en radonmembran, kan vi hjelpe deg. 

Våtromsmembran

Fliser og fuger er ikke helt vanntette. Derfor er det påkrevd å ha en våtromsmembran på badet, som hindrer fuktskader og følgeskader av fuktskader. Våtromsmembran finnes både som duk, plater eller i flytende form.

De fleste vannlekkasjer på bad i dag, skyldes ofte feil med membranen eller manglende fall ned mot sluk. Det kommer ofte av at arbeidet med å legge membranen ikke er utført korrekt. Typiske utsatte steder er ved sluk og rør eller at flytende membran ikke er påsmurt i tykke nok lag. 

I Harstadtekke1 kjenner vi til alle de kritiske punktene med membraner, og sørger for å utføre jobben etter alle krav og forskrifter. 

Terrassememban

På lik linje at et tak må beskyttes for vær og vind, må også terrasser og balkonger beskyttes for nedbør og snø og de følgene som kan komme av vannskader. Å legge en membran på terrassen er derfor en enkel løsning som krever minimalt med vedlikehold.

Det finnes i hovedsak to typer membraner. Felles for dem er at de begge vil beskytte terrassen mot vann og vannskader og derfor øke levetiden på terrassen din. Forskjellene er at den ene membranen er beregnet for å legge under eksempelvis terrassebord. Den andre membranen legges som et tett dekke direkte på terrassen og vil i større grad tåle dagligdags slitasje som eksempelvis møbler og liknende. 

Radonmembran

Radonmembran er for det meste laget av plast, gummi eller asfalt, og hindrer at radon fra grunnen siver inn i boligen. Radongass er en usynlig og luftfri radioaktiv edelgass, som potensielt er helseskadelig om du oppholder deg i bygningen over tid. 

Grunnet helserisikoen skal alle nye boliger har radonmembran og radonbrønn, hvor eventuell radon samles opp og luftes ut av boligen via rør. 

Det kreves sertifikat for sveising og varmearbeider for å kunne legge godkjente radonmembraner. Vi i Harstadtekker1 har sertifikater til å legge godkjente radonmembraner i nye og eldre boliger. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine prosjekter.