Tilbygg

Vi bygger akkurat slik det skal være

Bo- og levemønsteret har endret seg over tid. Mange vil kunne oppleve at boligen ikke fungerer etter dagens ønsker og behov. Boligen kan til og med være for liten. I disse tilfellene kan løsningene være et påbygg eller et tilbygg. 

Et påbygg er en vertikal utvidelse – for eksempel en ny etasje eller heve eksisterende tak. Et tilbygg er en horisontal utvidelse, som øker boligens totale grunnflate.

Vi i Harstadmester 1 har god erfaring både på påbygg og tilbygg. Vi starter våre prosesser med å avklare dine behov, og hvilke muligheter en tilbygg/påbygg og eventuelt ombygging kunne imøtekomme dine behov og ønsker.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine prosjekter.