Jerngrep om mestertittelen

Guttene i Harstadmester1 og Harstadtekker1 henger gjerne i jerngrep eller står i 90-grader, slik som idrettsstjernene gjør i den populære NRK-serien Mesternes Mester. Likevel er det verken hvor mye gutta tar i benkpress eller hvor langt de kan sykle, som gir dem den velfortjente mestertittelen.

– Vi fire, to daglig ledere og to prosjektledere, har alle mesterbrevet. Og bare mellom oss fire har vi over 100 års erfaring, forteller Thomas Fredly, prosjektleder i Harstadmester1.

En konstant nysgjerrighet

Som bygg- og tømrermester åpner det seg nemlig muligheter til å jobbe med andre typer og større boliger og bygg. Ikke minst vil man i større grad jobbe med prosjektering av bygg, som blant annet brannprosjektering, universell utforming, prosjektering av heis og andre større problemstillinger. I tillegg innebærer mester-utdanningen fag for å lede egen bedrift.

– Felles for oss er at vi har hatt et ønske om personlig videreutvikling. Vi er utdannet tømrere og vi vet hvordan arbeidet på en byggeplass er. Hvilke utfordringer vi kan møte på og hvordan vi løser de. Når vi sitter på kontoret og planlegger nye prosjekter, har vi erfaringen i ryggraden. Allerede i planleggingsfasen kan vi ta høyde for kjente utfordringer og prosjektere løsninger på disse. Dermed kan vi sikre en stabil framdrift på prosjektet, sier Mathias Kildal, daglig leder for Harstadmester1.

– For våre privatkunder vil selvsagt også mesterbrevet være en ekstra trygghet om vår kompetanse og kvalitet i et prosjekt, sier han.

For å bli dyktig i faget, handler det mye om å være konstant nysgjerrig og et ønske om å lære mer. Mathias tok mesterbrevet i 2016, Håvard Kildal tok sitt i 1993, mens Vegard Harjo og Thomas Fredly tok sitt i 2021. I tillegg til å være utdannet bygg- og tømrermester, har Håvard også tatt styrearbeid, ledelse og administrasjon via UIT Harstad, samt takstpapirer i skdetakst, verditakst og tilstandsrapport ved omsetning av bolig. Mens Vegard i tillegg til å mesterbrevet har tatt sertifisering mot bærekraftig utvikling.

– Jeg er sertifisert energirådgiver. Det betyr at jeg kan gjennomføre energianalyser av boliger eller bygg, og komme med konkrete tips for utbedring. Skal man bygge nytt, kan jeg bistå med å finne energivennlige løsninger. For våre kunder som ønsker mer energieffetive løsninger, vil jo målet også være at kunden får reduserte kostnader ved oppvarming av boligen, forklarer Vegard.

Et sterkt og kunnskapsrikt team

Til tross for mye lik utdanning, er de fire mesterne også spesialister på ulike felt.

– Sterke team handler om å utnytte hverandres styrker og kompetanse. Når vi jobber med prosjekter, er det ofte vi løper mellom kontorene for å diskutere løsninger og få gode innspill, sier Mathias.

Mester eller ikke, så er det ikke bare på kontoret at Håvard og Mathias er opptatt av solid kunnskap og godt team.

– Det er ikke slik at alle skal ta mesterbrev. Vi kan ikke ha et samfunn hvor alle sitter på kontor. Vi er minst like avhengig av dyktige kolleger som er ute på byggeplassen og gjør jobben. Det handler om lidenskap til faget. For noen vil det være naturlig å søke seg videre, for andre er de akkurat der de skal være, legger Håvard til.

– Det viktigste er at vi har et lag, hvor vi utfyller hverandre, sier han.

Både Mathias og Håvard er opptatt av utvikling og å slippe yngre krefter til.

– Vi tenker at uansett hvor man er i karrieren sin, er det rom til personlig utvikling for dem som ønsker. For lærlinger og unge nyansatte er vi opptatte av at de både skal kjenne på mestring, få erfaring og bli en trygg og god håndverker. For dem som ønsker å ta videre utdanning, er vi selvsagt også positive til det. Med ulik kompetanse og erfaring, blir vi et veldig sterkt team. Og det er også noe som kundene våre kan nyte godt av, avslutter mesterne.

Mesterlagets styrker:

Mathias Kildal

 • Har overordnet blikk som daglig leder
 • En god sparringspartner og trygg leder
 • Er utålmodig og tar tak i ting når noe oppstår
 • Nysgjerrig og interessert i ny kunnskap

Håvard Kildal

 • Mest erfaring (og deler gjerne)
 • Ønsker at hans yngre kolleger skal bli best mulig
 • Hele bedriftens far i huset
 • Har god tillitt hos kunder
 • Ekstremt tålmodig og alltid i godt humør

Thomas Fredly

 • Lang erfaring fra bolig, og kan derfor kalkulere oppdrag svært presist
 • Flink på å motivere kolleger
 • Får ting til å skje
 • God på å planlegge prosjekt

Vegard Harjo

 • Veldig strukturert og systematisk
 • En god væremåte og får lett tillitt
 • Trygg og tålmodig
 • Dyktig på kalkulasjon