På jobb med snøskuffe og sveiseapparat

Med 5 cm nysnø på bakken, var det helt klart for Thomas Borkowski og Jarek Kalinowski Ignacy at de i tillegg til det vanlige arbeidsverktøyet også måtte ha snøskuffa med seg på jobb.

For Thomas og Jarek i Harstadtekker1 har de siste tre ukene hatt arbeidsplass på taket på det nye lagerbygget HauCon Nord AS som holder til på Stangnes skal leie. I løpet av denne tiden har de både isolert og tekket det 350 kvadratmeter store taket og hatt god framdrift på prosjektet.   

– Det til tross at vi denne uken fikk noe snø, sier prosjektleder Johnny Strand.

Han forteller at vær og vind er de to ukjent faktorene som har størst påvirkning på framdriften av prosjektene på takene i Harstad.

– Når det er vinter og snøen laver ned, må vi sørge for å tilrettelegge omgivelsene våre for at vi kan gjøre jobben vår. Det betyr at vi ofte starter dagen med å måke taket for snø. Og i løpet av en arbeidsdag må vi kanskje måke flere ganger. Vi sørger også for at vi jobber på mindre områder og at vi ferdigstiller hver påbegynte meter før vi avslutter arbeidsdagen slik at taket til enhver tid er tett, forklarer Strand.

Tar høyde for det utenkelige

Selv om det ofte er mye av det samme som skal gjøres på tak, er det ingen tak og ingen jobb som er lik. Det er alltid ulikheter som krever ulike tiltak.

– I dette prosjektet er lagerbygget et tilbygg til eksisterende næringsbygg. Da må vi også ha i bakhode at vi trenger ekstra brannsperre mot eksisterende bygg, sier Strand.

Han peker i skillet mellom de to byggene og forklarer at fra skillet har de lagt 60 cm med brannsperre. I tilfelle en brann skulle oppstå i nytt eller eksisterende bygg er ønsket at brannen ikke skal kunne spre seg. Tykkelsen på isolasjonen er forskjellig fra prosjekt til prosjekt og avhenger av isolasjonstypene som brukes og u-verdien bygget er prosjektert etter.

– I dette prosjektet har vi først lagt et 3 cm lag med steinull, deretter isoporplater, før vi igjen legger Rockwool oppå. Isopor isolerer godt, men det brenner også godt og vil kunne utvikle voldsomme gasser. Derfor sørger vi for å pakke isoporen godt inn i steinull, som tåler temperaturer på over 1000 grader. Derfor vil ikke steinull bare være en god isolasjon, den vil også kunne begrense og beskytte dersom en eventuell brann skulle oppstå, forklarer Strand.

Strand viser til at alle taktekkerprosjekter både har en isolasjonsplan og en fallplan. Mens isolasjonsplanen viser blant annet brannsikring og utsatte områder på taket som taktekkerne må ta ekstra hensyn til, vil en fallplan forklare hvordan taket er bygget.

– I fallplanen prosjekteres det inn hvordan regn og smeltevann skal transporteres bort fra taket. På flate tak, som det ofte er på næringsbygg, må vannet ledes til nærmeste sluk. Enten er taket bygget opp for å lede vannet bort, eller så løser vi det når vi skal isolere bygget. Da bygger vi opp taket med kiler, slik at vannet ikke vil samle seg opp på taket, men ledes til en av de fire slukene som er lagt inn på taket, forklarer Strand og viser til de fire slukene på taket.

Taktekkingen på lagerbygget er helt i sluttfasen og vil være ferdigstilt i løpet av denne uken.

– For oss i Harstadtekker1 har det vært nok en spennende og morsom tekkejobb vi har fått utføre. Og det er alltid en god følelse når vi er ferdig med et prosjekt, og kan overlevere et tett tak til kunden, avslutter Strand.