Satser lokalt og etablerer nytt selskap i HM1-konsernet

– Vi har over tid opplevd økt etterspørsel for tjenestene som Harstadtekker1 tilbyr. Derfor spisser vi begge selskapene som to selvstendige selskaper forteller Mathias Kildal, daglig leder i Harstadmester1.

Delingen av selskapene har vært den langsiktige strategien til HM1-konsernet.

– Harstadtekker1 ble opprettet tilbake i 2021. Men har til nå vært driftet inn under Harstadmester1-ledelsen. Nå har oppdragsmengden blitt såpass stor at tiden var inne for at selskapet kan stå på egne ben, forteller Mathias Kildal.

Responderer på markedet

Håvard Kildal er den nye daglige lederen i Harstadtekker1.

– Kundene våre vil ikke merke den store forskjellen. De har allerede forholdt seg til oss siden oppstart. Vi fortsetter å drifte de to selskapene under samme tak, for å opprettholde en felles møteplass for våre kunder og våre kolleger, forklarer Håvard Kildal.

Likevel er skillet markant for de to selskapene internt.

– At vi nå har muligheten til å satse på to selskaper, betyr at markedet har respondert positivt på våre tjenester. Både i Harstadmester1 og i Harstadtekker1. Derfor har vi nå muligheten til i sterkere grad å satse mot hver våre kundegrupper og utvikle selskapene hver for oss under samme paraply, sier Håvard.

Oppdragsmengden for Harstadtekker1 har økt såpass at de er på jakt etter flere tekkere. Kjenner du noen som bør søke -eller kanskje du selv har lyst å bli en del av teamet? Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen.